Välkommen till Stiftelsen Karlstadshus. Bostäder för i Karlstad Stiftelsen Karlstadshus områden i Karlstad Sök bostad hos Stiftelsen Karlstadshus. Bostad i Karlstad

Hyresinbetalningar

Hyran betalas alltid i förskott avseende nästkommande månad och skall alltid betalas senast sista vardagen i månaden. Exempel: Hyran avseende januari månad förfaller den 31 december. Man kan betala med hyresavier som skickas ut per automatik till bostaden. Om man av någon anledning vill att hyresavierna skickas till annan adress så måste man kontakta BoButiken. Men det finns andra sätt att betala på som har många fördelar, även miljömässiga.

På följande sätt kan du betala:

Traditionell pappersfaktura – standard, kommer per automatik i din brevlåda.
E-faktura – Du anmäler dig själv till tjänsten i din internetbank, du har alltid åtkomst till dina fakturor. Bara att godkänna!
Autogiro – Du kan anmäla dig hos din bank eller via blanketten här. Vi drar hyran den första vardagen varje månad på angivet konto. Kontoinnehavaren måste stå med på hyreskontraktet för att medgivande skall kunna ske.

Inkassokrav

Stiftelsen Karlstadshus har valt att inte skicka ut påminnelser. OM du inte betalar hyran i tid kommer du att få ett inkassokrav. På det läggs lagstadgad inkassokostnad samt ränta på. Inkassokravet måste betalas utan dröjsmål, observera att det är annat plusgiro/bankgironummer på inkassoavin. I annat fall kan ärendet komma att skickas vidare till Kronofogdemyndigheten. Om man ändå inte betalar kan avhysning ske.

Anstånd med hyresinbetalning

Ibland händer saker som gör att man inte kan betala hyran i tid. Kanske man väntar på pengar från t.ex. Försäkringskassan eller A-kassan.
Då kan man ringa BoButiken på telefon: 054-29 34 40 vardagar 09.30-11.30 och begära att få anstånd med hyran. Detta skall förstås göras innan hyran har förfallit till betalning. Då har man en överenskommelse och inga kostnader/anmärkningar tillkommer.

Jag har ingen hyresavi

Kontakta BoButiken för en kopia. Utebliven avi är inte en giltig anledning till att inte betala hyran!

Plusgiro: 938400-9
Bankgiro: 5428-5200
BIC: NDEASESS
IBAN: SE6395000099604209384009

 

Publicerat: 28 mars, 2012 | Författare:

Sök bostad hos oss
Våra områden
Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Besök våra områden
Våra områden
Top
Nyhetsbrev