Sök bostad

Har du fått en enkät från Karlstads kommun?

Polisen och kommunen genomför en trygghetsmätning.

Under våren fick 3 600 slumpvis utvalda Karlstadsbor i åldrarna 16 – 85 år trygghetsmätningen hem i brevlådan. Mätningen kom i form av en enkät som kan besvaras på papper eller via ett webbformulär. Man har lång tid på sig att skicka in svaren och vi uppmanar att du tar dig tid att skicka in dina svar.

Mätningen genomförs förutom i Karlstad även i Borlänge, Falun och Örebro. Syftet är att ta reda på vilka problem medborgaren upplever i sitt närområde för att, med den vetskapen, kunna öka tryggheten. Sammanlagt blir det 12 900 personer inom polisregion Bergslagen som kan svara på enkäten.

För att bilden av Karlstadsbornas behov och önskemål ska bli tydlig är det viktigt att så många som möjligt svarar.

Enkäten innehåller bland annat frågor om hur Karlstadsborna ser på eventuella problem i närområdet, om hen utsatts för något brott det senaste året eller är orolig att utsättas för brott.

Stiftelsen Karlstadshus samarbetar med Karlstads kommun och lokalpolisområde Karlstad i trygghetsfrågor och tar fram och delar lokala lägesbilder. Trygghetsmätningen blir ytterligare ett steg i arbetet med att kunna beskriva och vidta åtgärder utifrån hur läget ser ut i Karlstad.

Svaren kommer att utgöra värdefullt underlag för beslut om vilka åtgärder polisen och kommunen ska vidta för att minska brottsligheten och öka tryggheten hos Karlstadsborna.


Publicerat: juni 3, 2022 | Ingen kommentar | Kategori: | Etikett: ,
« Tillbaka

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Top
Nyhetsbrev