Sök bostad

Nya altaner, Gitarrgatan 124-178 & 64-116

Nya altaner 

Nya altaner kommer att byggas på Gitarrgatan 124-178 och 64-116 under år 2020. Det blir enhetliga altaner med väggar och tak och möjlighet till inglasning. Beställning om inglasning kommer senare.

De altaner som eventuellt finns idag saknas det bygglov för. De ses därför som olovliga byggen som kan medföra vite. Befintliga altaner kommer därför att rivas innan nya altaner kan byggas.

När

Arbetet med att riva altaner kommer att starta 20 april på Gitarrgatan 124-178 och kring midsommar på Gitarrgatan 64-116, rivningen kommer sedan pågå under cirka en vecka.

När befintliga altaner har tagits bort kommer marken att förberedas innan nya altaner kan byggas. Markarbetet kommer att starta så fort rivningsarbetet är klart.

När marken har förberetts med nya stenplattor och plintar kommer nya altaner att byggas efterhand.

Viktigt att tänka på

Plocka bort eventuella möbler och annat på era befintliga altaner inför rivning av dessa. Om ni har några blommor planterade i marken får ni själva gräva upp dessa och plantera i krukor innan rivning av altaner startar. Staket och buskar kommer att tas bort för att kunna ta sig in på uteplatsen med maskin.

När rivning av altaner påbörjas kommer allt som står kvar på altanen att tas bort.

Arbetet utförs av

Stiftelsen Karlstadshus samarbetar med NCC och det är de som kommer att riva och bygga nya altaner, de samarbetar även med Sten och väg som kommer att jobba med markarbete inför bygg av nya altaner.

Säkerhet

Traktorer och andra maskiner kommer ibland köra inne på gården. Vi ber er visa hänsyn till maskiner och personal som arbetar. Håll uppsikt på era barn under arbetstiden.


Publicerat: mars 31, 2020 | Ingen kommentar | Kategori: | Etikett: ,
« Tillbaka

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Top
Nyhetsbrev