Sök bostad

Sophantering

Sophantering

Vi har fått anmärkningar av Karlstads Energi där de betonar att det endast får slängas matavfall i matavfallskärlen. Det är alldeles för ofta som dessa behållare består av annat material. Om det upprepas kan det innebära dyrare driftkostnader för sophanteringen.

Vår personal kollar dessa kärl minst en gång per dag, likväl slinker det med föremål som inte hör hemma där. Plastpåsar som omsluter matavfallspåsar är vanligt förekommande.

Kolla gärna en extragång på vad det är ni slänger, och vart dessa tillhör. För allas trevnad.
Tänk på att möbler och elektronik inte får kastas på våra miljöstationer utan de får man lämna på kommunens återvinningscentraler. Den närmaste återvinningscentralen finner ni på Heden.

« Tillbaka

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *


Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Top
Nyhetsbrev