Sök bostad

Nya miljöstationer

Information till hyresgäster på Fagottgatan och Basungatan.

Uppdaterad 2020-07-17

För att minska våra höga avfallskostnader och få en trevligare utemiljö har Stiftelsen Karlstadshus beslutat att bygga tre nya miljöstationer vid

Fagottgatan 11, Fagottgatan 27 och Basungatan 40.

De nya miljöstationerna kommer bli molokstationer och det innebär att istället för att använda containrar ovanpå mark så har man behållare under jord. Detta medför minskad risk för lukt eftersom marktemperaturen håller avfallet svalt och miljöstationen tar mindre yta då behållarna är under marken.

(Exempelbild)

Markarbete

Inför byggandet av de nya miljöstationerna kommer marken att grävas upp och berg behöver sprängas. Detta för att göra plats åt behållarna under marken.

Sprängning av berg

En lätt sprängning av berg kommer att utföras. Sprängningen kommer inte påverka boende i området men vi kommer spärra av närliggande cykel och gångbanor under sprängningen.

Vid sprängning kommer vakter stå vid avspärrningarna för att informera och se till att säkerheten är god. Ljudsignaler kommer höras både före och efter sprängning.

Vi uppmanar till att ha extra uppsikt över barn och husdjur vid varningsljud om sprängning så att de inte vistas i närheten av avspärrningarna.

När

Markarbetet med miljöstationerna på Fagottgatan kommer att påbörjas vecka 23 och på Basungatan vecka 33

Arbetet med miljöstationerna kommer att pågå under cirka en månad.

Under tiden arbetet med de nya miljöstationerna pågår kan ni använda de gamla miljöstationerna.

Arbetet utförs av

Stiftelsen Karlstadshus samarbetar med markföretaget ETFAB och det är de som kommer att utföra arbetet med miljöstationerna.

Säkerhet

Håll uppsikt över era barn under arbetstiden. Endast markarbetare får lov att gå innanför avspärrningarna. Vi ber er visa hänsyn till maskiner och personal som kommer att arbeta på bostadsområdet med miljöstationerna.

« Tillbaka

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Top
Nyhetsbrev