Sök bostad

Nya molokstationer

På måndag 31 augusti kommer de nya molokstationerna på Fagottgatan 11 och 27 startas igång.

 

Alla nya kärl på våra molokstationer är uppmärkta med skyltar som visar vad man får kasta i respektive kärl. Det är viktigt att vårt avfall hamnar på rätt ställe. Genom att återvinna förbrukat material kan man på ett enkelt sätt vara med och bidra till en minskad klimatpåverkan. Detta genom att man sparar energi då man kan återanvända material istället för att tillverka nytt.

De gamla containrarna som står vid miljöstationerna idag på Fagottgatan 1, 11 och 27 kommer att köras bort från området.

På Basungatan 40 håller man fortfarande på med markarbetet för att anlägga en ny molokstation även där. Under tiden arbetet pågår kan ni använda den gamla miljöstationen.

Tänk på

Tänk på att möbler och elektronik inte får kastas på våra miljöstationer utan de får man lämna på kommunens återvinningscentraler. Den närmaste återvinningscentralen finner ni på Heden.

Säkerhet

Håll uppsikt över era barn under arbetstiden. Endast markarbetare får lov att gå innanför avspärrningarna. Vi ber er visa hänsyn till maskiner och personal som kommer att arbeta på bostadsområdet med miljöstationerna.

Publicerat: augusti 25, 2020 | Ingen kommentar | Kategori: , | Etikett: ,
« Tillbaka

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Top
Nyhetsbrev