Välkommen till Stiftelsen Karlstadshus. Bostäder för i KarlstadSök bostad hos Stiftelsen Karlstadshus. Bostad i KarlstadStiftelsen Karlstadshus områden i Karlstad

Ett grönare Stiftelsen

Under hösten 2021 kommer vi att köra en informationskampanj på Rud och Norrstrand. Detta gör Stiftelsen Karlstadshus tillsammans med Hyresgästföreningen.

På dessa tvåområden kommer miljöstationerna byggas om. De nya miljöstationerna kommer bli molokstationer och det innebär att istället för att använda containrar ovanpå mark så har man behållare under jord. Detta medför minskad risk för lukt eftersom marktemperaturen håller avfallet svalt och miljöstationen tar mindre yta då behållarna är under marken.

Kampanjen handlar om att öka kunskapen kring sopsortering. Vi hoppas att med ökad kunskap om avfall och återvinning få en trivsammare utemiljö och ökad trivsel.

Under åtta veckor kommer ett flygblad att delas ut på respektive område. Varje flygblad har information om avfall och återvinning.

Flygblad 1

Rud/Norrstrand är ett bra bostadsområde, men det kan bli bättre! Framförallt kan sophanteringen, utemiljön och våra gemensamma utrymmen bli bättre och trevligare. Nu vill hyresgäster, hyresvärd och Hyresgästföreningen skapa den förbättringen med dig! Därför startar vi kampanjen Grönare Rud/Norrstrand.

Vad är Grönare Rud/Norrstrand?

Grönare Rud/Norrstrand är en kampanj som handlar om att vårt bostadsområde ska bli renare, finare och trevligare genom att vi hjälps åt. Kampanjen består av:

  • 8 flygblad med information och inspiration. Du får ett varje vecka!
  • En Facebooksida där du kan läsa mer och följa det som händer på ditt bostadsområde.
  • Aktiviteter för hela familjen som kretsar kring utemiljö och sophantering.
  • Möjligheten att påverka ditt boende, tycka till och komma med idéer.

Nya sopstationer!

Förutom att läsa igenom veckans infoblad och följa de råd som ges kan du även följa sidan Grönare Rud, Grönare Norrstrand på Facebook. Alla hyresgäster är också varmt välkomna på alla aktiviteter som arrangeras. Dessutom ska Rud/Norrstrand få nya förbättrade sopstationer under hösten. Framöver vill vi att du ska tycka till om dem!

Kontakt

Vill du engagera dig i Grönare Rud/Norrstrand eller har frågor? Mejla Siri på: siri.hasting@hyresgastforeningen.se

Ett Grönare Rud på Facebook: Grönare Rud

 

Flygblad 2, vad är en förpackning?

När du slänger saker i källsorteringen får du bara slänga förpackningar. Men vad är egentligen en förpackning? Det kan vara svårt att avgöra vad som är en förpackning. En bra regel är att en förpackning har innehållit något annat som du använt eller använder.

Exempel – En glasburk med sylt har använts för att förvara sylt. När sylten är slut slänger du förpackningen – glasburken. Ett glas man dricker ur används som ett verktyg för att dricka, inte som en förpackning. Går glaset sönder ska du slänga det som grovsopor!

Papper! Här slänger du alla förpackningar i kartong och papper. Det kan vara mjölkpaket, flingpaket eller kartonger till mindre saker. Tänk på att kuvert ska slängas i hushållssoporna.

Metall! Här slänger du alla förpackningar i metall som burkar, kapsyler, folie, tuber och spray-burkar. Tänk på att burkar måste vara fria från lim och kemikalier innan de slängs.

Tidningar! Här slänger du bara tidningar. Tidningar kan vara nyhetstidningar, reklamtidningar eller magasin. Tänk på att slänga kuvert eller klisterlappar i hushållssoporna.

Plast! Här slänger du alla förpackningar som är i plast. Du kan också slänga plastpåsar och frigolit här. Tänk på att saker i plast som inte är förpackningar exempelvis leksaker, ska slängas i brännbart på återvinningscentralen.

Färgat och ofärgat glas! Här slänger du glasförpackningar. Tänk på att slänga ofärgat (genomskinligt) glas i sin behållare och färgat glas (exempelvis grönt eller brunt glas) i sin behållare. Dessa två ska aldrig blandas ihop.

Flygblad 3, hur sorterar man sina sopor?

Flygblad 4, vad kostar dina sopor?

Publicerat: augusti 30, 2021

Sök bostad hos oss
Våra områden
Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Besök våra områden
Våra områden
Top
Nyhetsbrev