BasungatanFagottgatan

Nya miljöstationer

Information till hyresgäster på Fagottgatan och Basungatan.

För att minska våra höga avfallskostnader och få en trevligare utemiljö har Stiftelsen Karlstadshus beslutat att bygga två nya miljöstationer vid

Fagottgatan 11 och Fagottgatan 27.

De nya miljöstationerna kommer bli molokstationer och det innebär att istället för att använda containrar ovanpå mark så har man behållare under jord. Detta medför minskad risk för lukt eftersom marktemperaturen håller avfallet svalt och miljöstationen tar mindre yta då behållarna är under marken.

(Exempelbild)

Markarbete

Inför byggandet av de nya miljöstationerna kommer marken att grävas upp och berg behöver sprängas. Detta för att göra plats åt behållarna under marken.

Sprängning av berg

En lätt sprängning av berg kommer att utföras. Sprängningen kommer inte påverka boende i området men vi kommer spärra av närliggande cykel och gångbanor under sprängningen.

Vid sprängning kommer vakter stå vid avspärrningarna för att informera och se till att säkerheten är god. Ljudsignaler kommer höras både före och efter sprängning.

Vi uppmanar till att ha extra uppsikt över barn och husdjur vid varningsljud om sprängning så att de inte vistas i närheten av avspärrningarna.

När

Markarbetet med miljöstationerna på Fagottgatan kommer att påbörjas vecka 23.

Arbetet med miljöstationerna kommer att pågå under cirka en månad.

Under tiden arbetet med de nya miljöstationerna pågår kan ni använda de gamla miljöstationerna.

Arbetet utförs av

Stiftelsen Karlstadshus samarbetar med markföretaget Etfab och det är de som kommer att utföra arbetet med miljöstationerna.

Säkerhet

Håll uppsikt över era barn under arbetstiden. Endast markarbetare får lov att gå innanför avspärrningarna. Vi ber er visa hänsyn till maskiner och personal som kommer att arbeta på bostadsområdet med miljöstationerna.

Publicerat: söndag, 31 maj, 2020 - 18:05 | Ingen kommentar


Fagott- och Basungatan

I ÖSTRA KARLSTAD, norr om E18, ligger Kronoparken högt beläget med utsikt över stora delar av staden. Stiftelsen Karlstadshus lägenheter började byggas i början av 1970-talet och husen samt den yttre miljön har fått en rejäl ansiktslyftning under en omfattande rotrenovering åren 2005–2007. Nya uteplatser, cykelparkeringar med tak och lekplatser är exempel på förbättringar som genomförts.

Området Södra Kronoparken är beläget på gatorna Jakthornsgatan, Posthornsgatan, Basungatan och Fagottgatan. Det finns två olika hustyper: de
vita loftgångshusen med 4–5 våningar samt de gula tvåvåningshusen. Lägenheterna som ligger högst upp i loftgångshusen har en fantastisk utsikt över Karlstad. Lägenheterna på bottenvåningen i tvåvåningshusen har egen uteplats.

Området är beläget c:a 6–7 km öster om Karlstads centrum. Det är väl sörjt med bussförbindelser till och från Kronoparken och restiden med buss till Karlstads centrum är c:a 15 minuter. För den som har bil finns det gott om bilplatser.

Här på Kronoparken ligger Karlstads universitet och en del av de studerande bor i vårt studentboende.
Kronoparkens centrum har mycket att erbjuda. Livs- medelsaffärer, restauranger och butiker. Här finner du även vårdcentral med apotek, folktandvården, bibliotek, dagis, skolor, gym och motionsspår. Parkbadet Kronan är ett friluftsbad med bassänger som uppskattas sommartid. Du har nära till naturen och strövområden. På c:a två kilometers avstånd ligger sjön Alstern med badplats. Mitt i området finns en parklek för barnen. Välsvikens handelsområde finns i närområdet.
På karlstad.se hittar du aktuell information om skolor, barnomsorg och kommunikationer.

Stiftelsen Karlstadshus är ett allmännyttigt bostadsföretag, bildat av Karlstads kommun och Riksbyggen. Riksbyggen svarar för ekonomisk och teknisk förvaltning av stiftelsens fastigheter samt även produktion av nya bostäder. Stiftelsen omfattar c:a 2.600 lägenheter i Karlstads tätort.

Avstånd till...

Aktuella nyheter

Byte av tak En del tak på Fagottgatan byttes… Läs hela nyheten ›

05 maj 2020

Lägenheter Stiftelsen Karlstadshus

Stiftelsen Karlstadshus har tagit till vissa säkerhetsåtgärder för att… Läs hela nyheten ›

18 mar 2020 Personal

Ronald

Ronald Aguirre Duran

Bovärd

 Skicka e-post till Ronald


Kanyarat Phimkao

Kanyarat Phimkao

Fastighetsskötare


Peter

Peter Näslund

Fastighetsskötare


Kontaktuppgifter

 Telefon: 054 - 83 27 70

 Telefontid: 09.20 - 10.00

 Besökstid: 09.20 - 10.00

  Bovärdsexpedition: Fagottgatan 21


Besiktningsfrågor

Har du frågor angående lägenhetsbesiktningen?
Kontakta besiktningsman ››


Vanliga frågor, tips och svar

Vem jobbar för dig?
Våra områden

Felanmälan? Så här går du till väga!
BoButik
BoButik
BoButik
Top
Nyhetsbrev