Välkommen till Stiftelsen Karlstadshus. Bostäder för i KarlstadSök bostad hos Stiftelsen Karlstadshus. Bostad i KarlstadStiftelsen Karlstadshus områden i Karlstad

Hållbarhetstävling


Tävlingen är avslutad 2016-06-19

Som en del av årets hållbarhetstema har du nu chansen att vara med och ge Stiftelsen Karlstadshus tips och förslag inom området hållbarhet. Säkert har du någon gång haft en idé hur Stiftelsen kunnat utföra något på ett smartare sätt. I denna tävling har du möjlighet att komma med dina idéer hur Stiftelsen eller ni själva kan bidra till att Stiftelsen blir mer hållbar.

I denna förslagstävling kommer vi utse maximalt sju stycken vinnare bland de inkomna förslagen. Varje enskilt stipendium är på 3000 kronor och kommer att delas ut till vinnarna!

För att delta i tävlingen gäller det att fylla i och skicka formuläret senast 19 juni 2016.

Ekologisk hållbarhet – bevara naturen. Det naturliga kretsloppet ska värnas. Naturfrämmande ämnen (typ kemikalier) bör inte förekomma i miljön och den biologiska mångfalden ska bevaras. Man ska använda så lite energi och andra resurser som möjligt.

Social hållbarhet – ett mänskligt samhälle. Svårast att beskriva, men fokuserar på människor och mjuka värden som demokrati, rättvisa, mänskliga rättigheter och livsstilar. Folkhälsa, kultur, trygghet, drogfritt samhälle, livskvalitet och jämställdhet är några andra saker som ingår i strävan efter social hållbarhet och en social livsmiljö.

Ekonomisk hållbarhet – hjälp Stiftelsen spara. Enkelt uttryckt spara pengar på vissa saker för att ge Stiftelsen Karlstadshus möjlighet att skapa mer resurser att investera och utveckla våra fastigheter. Det kan också handla om att använda sig av lokala produkter och tjänster för att värna om den lokala ekonomin.

Publicerat: maj 20, 2016

Sök bostad hos oss
Våra områden
Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Besök våra områden
Våra områden
Top
Nyhetsbrev