Välkommen till Stiftelsen Karlstadshus. Bostäder för i KarlstadSök bostad hos Stiftelsen Karlstadshus. Bostad i KarlstadStiftelsen Karlstadshus områden i Karlstad

Huskurage

Stiftelsen Karlstadshus har antagit Huskurage policy och vi vill att våra hyresgäster ska tillämpa den.

Vad är Huskurage?

Huskurage är en ideell förening med mål att förebygga och förhindra våld i nära relation genom att ge grannar verktyg att agera. Det är den enda primärpreventiva metoden med direkt effekt för våld i nära relation. Det är en policy som uppmanar grannar att visa omtanke och omsorg vid oro för att någon far illa.

Genom att agera kan väldigt mycket åstadkommas. Det handlar inte om att gå in i fysiskt handgemäng utan att uppmana grannar att våga agera genom att ringa på dörren och fråga hur det står till, eller vid behov ta hjälp av ytterligare en granne, eller att ringa polisen.

Med Huskurage i bostadshuset vet utsatta att de kan få hjälp och de som utsätter vet att de inte får fortsätta utöva våldet i det tysta. De vet det eftersom grannarna kommer att ingripa och agera.

Detta görs av omsorg och omtanke om dina grannar. Genom att visa omsorg när du hör eller ser något som gör dig orolig, så kan du rädda liv och förhindra våld. Du kan också få en trevlig pratstund med dina grannar om det visar sig att det var något helt annat än det du föreställde dig när du gick till grannens dörr.

Godkänn YouTube-cookies för att spela upp den här videon. Genom att acceptera kommer du att få tillgång till innehåll från YouTube, en tjänst som tillhandahålls av en extern tredje part.

YouTubes sekretesspolicy

Om du accepterar sparas ditt val och sidan uppdateras.

 

Huskurage policy

VID ORO FÖR VÅLD OCH AV OMTANKE BER VI DIG:

  1. Knacka på hos grannen.
  2. Vid behov – hämta hjälp av andra! Flera grannar kan bidra till att skapa mer trygghet.
  3. Ring polisen. Kontakta alltid polisen i första hand vid situationer som upplevs akuta eller hotfulla.

Vid oro för att barn utsätts för våld eller att vårdnadshavare på annat sätt brister i sin omsorg gentemot barn; kontakta socialtjänsten och gör en orosanmälan.

Huskurage-Policy-2.0

Publicerat: november 19, 2018

Sök bostad hos oss
Våra områden
Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Besök våra områden
Våra områden
Top
Nyhetsbrev