Integritet SKH

Du som anmält dig till event

Varför vi behandlar dina uppgifter:

Stiftelsen Karlstadshus behandlar dina personuppgifter för att administrera ditt deltagande i event.

Vad ingår i behandlingen:

1.0 Vi behandlar dina personuppgifter för att informera dig om eventet, för att upprätta deltagarlistor och för att tillgodose eventuella önskemål om särskild kost. Om du deltar i utvärderingar och anger ditt namn kan vi även komma att behandla dessa uppgifter.

Vilka personuppgifter vi använder:

1.1 Namn, kontaktuppgifter, uppgifter om specialkost och eventutvärderingar.

Laglig grund:

1.2 Berättigat intresse. Behandlingen är nödvändig för att vi ska kunna administrera event, utvärdera och förbättra oss samt för att tillgodose önskemål om särskild kost.

Hur vi samlar in uppgifterna:

Från den registrerade.

Publicerad: 24 maj, 2018 | Senast uppdaterad 10 juli, 2018
Top
Nyhetsbrev