Sök bostad

Information till hyresgäster på Jakthornsgatan

Ny molokstation
På onsdag 2 december kommer den nya molokstationen vid Jakthornsgatan 52 startas igång.

Alla nya kärl på molokstationen är uppmärkta med skyltar som visar vad man får kasta i respektive kärl. Det är viktigt att vårt avfall hamnar på rätt ställe. Genom att återvinna förbrukat material kan man på ett enkelt sätt vara med och bidra till en minskad klimatpåverkan. Detta genom att man sparar energi då man kan återanvända material istället för att tillverka nytt.

De gamla containrarna som står på miljöstationen idag vid Jakthornsgatan 52 kommer att köras bort från området 2 december.

Tänk på
Tänk på att möbler och elektronik inte får kastas på våra miljöstationer utan de får man lämna på kommunens återvinningscentraler. Den närmaste återvinningscentralen finner ni på Heden.


Publicerat: november 20, 2020 | Ingen kommentar | Kategori: , , | Etikett: , ,
« Tillbaka

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Top
Nyhetsbrev