Sök bostad

Diskmaskiner | Installation

Diskmaskiner

Diskmaskiner skall installeras fackmannamässigt, dvs följa de branschregler som finns. Om du inte följer dessa anvisningar anses inte installationen som fackmannamässig. En diskmaskin ansluts både till el, vatten och till avloppssystemet vilket gör installationen extra känslig. Ett litet fel kan leda till stora skador och kostnader på fastigheten. Enligt Boverkets Byggregler ska alla vatten- och avloppsinstallationer vara fackmannamässigt utförda.

Ett läckageskydd skall alltid monteras

När du köper din diskmaskin, tänk på att alltid köpa med ett underlägg/läckageskydd. Om en diskmaskin börjar läcka, sker det oftast på baksidan där det inte syns. Är läckageskyddet rätt monterat, leder det fram vattnet till framsidan och blir mer synligt för användaren. Ett läckageskydd gör att du snabbt kan upptäcka en vattenläcka och förhindra skada.

Vattenanslutning

En diskmaskin får aldrig anslutas till diskbänksblandarens utkastarpip. Inkopplingen skall alltid ske på särskild anslutningsventil avsedd för diskmaskin.

Beställ en installation

För tillfället kan vi ej erbjuda installationer.
Om du vill beställa en installation av oss kontaktar du din bovärd»
Vi installerar endast nyinköpta diskmaskiner från leverantör.

Om du funderar på att köpa en diskmaskin fråga alltid din bovärd först så du får rätt uppgifter om hur möjligheterna ser ut i din lägenhet. Det finns variationer på olika bostadsområden för vilken typ av diskmaskin som kan installeras.

För boende på:

Gitarrgatan -Mät alltid höjden mellan golv och diskbänkens underkant innan du gör ett inköp av en golvdiskmaskin. Variation av höjd kan förekomma.

Våxnäs, Inlandsgatan och Låglandsgatan med ojämna nummer -Det går tyvärr inte att installera en diskmaskin i dessa kök på grund av att avloppsrören ligger bakom köksskåpen som då blir i vägen för en diskmaskinsinkoppling. I vissa lägenheter går det att installera en diskmaskin då det har förberetts för det sedan tidigare. Om du är osäker, kontakta din bovärd.

Rud -I dessa kök är det bästa att installera en diskmaskin med bredd på 45 cm. Då kan en installation utföras utan ombyggnad av kökssnickerier.

Duvkulla -I dessa kök går det endast att installera en bänkdiskmaskin.


Publicerat: februari 5, 2018 | Författare: | Ingen kommentar |
« Tillbaka

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *


Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Top
Nyhetsbrev