Välkommen till Stiftelsen Karlstadshus. Bostäder för i KarlstadSök bostad hos Stiftelsen Karlstadshus. Bostad i KarlstadStiftelsen Karlstadshus områden i Karlstad

Uppsägning av hyresavtal

Uppsägningstiden för bostad, bilplats samt lokal (ickekommersiell) är vanligtvis tre (3) kalendermånader. Uppsägningstiden räknas alltid från den sista i innevarande månad och tre månader framåt. Undantaget är om den sista infaller på helg eller helgdag, då räknas även nästa vardag till föregående månad, nästa dag blir det ytterligare en månad i uppsägningstid.

Exempel: Du säger upp bostaden den 15 oktober, uppsägningen räknas from den 31 oktober. Uppsägningstiden är tre månader och avflyttningsdatumet blir den 31 januari. Du har rätt att ha kvar nycklarna till första vardagen i februari klockan 12.00.

Undantaget är vissa typer av korttidskontrakt som har 14 dagar eller en (1) månads uppsägningstid.
Vid dödsfall är uppsägningstiden en (1) månad förutsatt att det anmäls inom en månad, intyg krävs.

Uppsägning kan göras via telefon, besök, brev (poststämplat) eller mail. I samtliga fall kommer vi att skicka ut en skriftlig bekräftelse av uppsägningen som samtliga kontraktsinnehavare måste underteckna. Uppsägningen måste sedan skickas tillbaka i bifogat svarskuvert för att uppsägningen skall anses giltig.

Vi skickar med information om rutiner i samband med avflytt, läs noga igenom den och spara.  Tänk på att du måste finnas tillgänglig för att visa bostaden under uppsägningstiden.

Uppsägning kan göras genom att ringa oss på 0771-860 860 eller maila på hyresratter@riksbyggen.se

Publicerat: februari 1, 2012

Sök bostad hos oss
Våra områden
Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Besök våra områden
Våra områden
Top
Nyhetsbrev