Välkommen till Stiftelsen Karlstadshus. Bostäder för i KarlstadSök bostad hos Stiftelsen Karlstadshus. Bostad i KarlstadStiftelsen Karlstadshus områden i Karlstad

Vanliga frågor och svar

Här hittar du som är hyresgäst hos Stiftelsen Karlstadshus information du kan behöva om din bostad och ditt boende.


Klicka på titeln för att läsa mer

Laddning av el-bilar

Stiftelsen Karlstadshus kan i dagsläget inte erbjuda laddningsmöjligheter för El-bilar på sina områden. Det är således inte tillåtet ladda ett elfordon i ett vägguttag eller motorvärmaruttag på grund av risken för överhettning och brand.

Läs mer om laddning av el-bilar här ›

Direktbyten

Det går bra att byta lägenhet med varandra om båda parter är överens. En ansökningsblankett ska fyllas i och mailas till hyresratter@riksbyggen.se

Hyresadministratör måste godkänna ett byte av lägenhet innan det kan genomföras.

För mer information om vilka krav som ställs och hur det går till kan du läsa om här.

Funktionsbesiktning

Riksbyggens statuskontroll handlar om att göra en kontroll i samtliga lägenheter i Stiftelsen Karlstadshus fastigheter med fokus på våtrum, el och VVS.
Läs mer om hur det går till här »

Nycklar

Borttappade nycklar?

Nycklar tagg

Har du tappat bort dina nycklar till lägenheten eller vill komplettera med extra nycklar ska du göra en felanmälan, 0771-860 860

Om du behöver hjälp med låsöppning dagtid
(07:00-16:00) ring 0771-860 860
Kvällar(efter kl 16:00) och helger ringer du SOS-alarm på telefon 054-83 69 49

Har du tappat bort nyckel till matavfallskärl eller tagg kontaktar du din bovärd».

Du står själv för kostnaden för ett eventuellt byte av tagg, cylinder, nycklar eller låsöppning.

Kundportalen Mitt Riksbyggen

Eftersom Stiftelsen Karlstadshus är en kund hos Riksbyggen kan ni som hyresgäster på Stiftelsen Karlstadshus använda Riksbyggens kundportal. På kundportalen Mitt Riksbyggen hittar du information som är kopplad till din bostad.

Klicka här för att läsa mer om kundportalen.

Diskmaskiner | Installation

Diskmaskiner

Diskmaskiner skall installeras fackmannamässigt, dvs följa de branschregler som finns. Om du inte följer dessa anvisningar anses inte installationen som fackmannamässig. En diskmaskin ansluts både till el, vatten och till avloppssystemet vilket gör installationen extra känslig. Ett litet fel kan leda till stora skador och kostnader på fastigheten. Enligt Boverkets Byggregler ska alla vatten- och avloppsinstallationer vara fackmannamässigt utförda.

Ett läckageskydd skall alltid monteras

När du köper din diskmaskin, tänk på att alltid köpa med ett underlägg/läckageskydd. Om en diskmaskin börjar läcka, sker det oftast på baksidan där det inte syns. Är läckageskyddet rätt monterat, leder det fram vattnet till framsidan och blir mer synligt för användaren. Ett läckageskydd gör att du snabbt kan upptäcka en vattenläcka och förhindra skada.

Vattenanslutning

En diskmaskin får aldrig anslutas till diskbänksblandarens utkastarpip. Inkopplingen skall alltid ske på särskild anslutningsventil avsedd för diskmaskin.

Beställ en installation

För tillfället kan vi ej erbjuda installationer.
Om du vill beställa en installation av oss kontaktar du din bovärd»
Vi installerar endast nyinköpta diskmaskiner från leverantör.

Om du funderar på att köpa en diskmaskin fråga alltid din bovärd först så du får rätt uppgifter om hur möjligheterna ser ut i din lägenhet. Det finns variationer på olika bostadsområden för vilken typ av diskmaskin som kan installeras.

För boende på:

Gitarrgatan -Mät alltid höjden mellan golv och diskbänkens underkant innan du gör ett inköp av en golvdiskmaskin. Variation av höjd kan förekomma.

Våxnäs, Inlandsgatan och Låglandsgatan med ojämna nummer -Det går tyvärr inte att installera en diskmaskin i dessa kök på grund av att avloppsrören ligger bakom köksskåpen som då blir i vägen för en diskmaskinsinkoppling. I vissa lägenheter går det att installera en diskmaskin då det har förberetts för det sedan tidigare. Om du är osäker, kontakta din bovärd.

Rud -I dessa kök är det bästa att installera en diskmaskin med bredd på 45 cm. Då kan en installation utföras utan ombyggnad av kökssnickerier.

Duvkulla -I dessa kök går det endast att installera en bänkdiskmaskin.

Tvättmaskiner | Installation

El

Tvättmaskin som installeras i badrum, måste vara fast ansluten till en kopplingsdosa, avsedd för våtrum. Det går också bra att ansluta maskinen med stickpropp till ett jordat vägguttag. Uttaget ska skall då vara försett med jordfelsbrytare. En felaktigt utförd elinstallation utgör en omedelbar livsfara.

En installation av tvättmaskin skall utföras fackmannamässigt, dvs följa de branschregler som finns. Om du inte följer dessa anvisningar anses inte installationen som fackmannamässig.

Vatten

Tvättmaskiner i hushållet skall alltid kopplas till kallvatten. Den får inte anslutas direkt till dusch eller badkarsblandarens utkastarpip. Inkopplingen skall alltid ske på särskild anslutningsventil, avsedd för tvättmaskiner.

Tvättmaskin – Beställ en installation

För tillfället kan vi ej erbjuda installationer.
Om du vill beställa en installation av oss kontaktar du din bovärd»
Vi installerar endast nyinköpta tvättmaskiner från leverantör. Av säkerhetsskäl installerar vi inte torktumlare i pelarmontage.

På grund av utrymmesbrist monterar vi inte tvättmaskiner i ettor på Södra Kronoparken (Duvkulla, Jakthornsgatan, Posthornsgatan, Fagottgatan, Basungatan).

Så söker du bostad hos oss

Stiftelsen Karlstadshus lägger upp lediga bostäder på hemsidan under ”Sök bostad direkt”: Sök bostad direkt

För att kunna söka bostad måste du skapa en sökandeprofil.
Du gör det här: Skapa sökandeprofil , välj ”Skapa konto” och fyll i förnamn, efternamn, mailadress. Sedan kommer en länk på din mailadress. Komplettera med en sökprenumeration, då får du meddelande när vi publicerar lägenheter som du är intresserad utav. Ange områden, antal rum.

Det är viktigt att du lägger till en Köplats, det är den som du samlar dagar som sökande i och det är ju de 5 som har längst tid som sökande (datum när köplats lades till) när publiceringstiden är slut och i övrigt uppfyller kraven för att få hyra bostad som kommer att erbjudas visning.

Sist men inte minst så måste du lägga till Sökandeuppgifter såsom yrke, arbetsplats, årsinkomst före skatt samt hur många som skall bo i bostaden som söks.

Sedan är det bara att söka, lycka till!

Läs mer om hur du söker lägenhet »

Tvättstuga

Tvättstugan är ett gemensamt utrymme som alla måste samsas om. Här är det viktigt att visa hänsyn och respekt. Vi ber dig därför att noga följa våra trivselregler.
Läs mer här»

Betalning av parkeringsavgift

Parkeringsavgift

Du betalar din parkeringsavgift med hjälp av parkeringsapp (Apcoa Flow eller Easypark) eller kreditkort. Pappersbiljetter  skrivs inte ut ut vid betalning, istället matar man in registreringsnumret i automaten för den bil man vill betala parkering för.  Vill man få ett kvitto på betald parkering kan man få det genom SMS eller mail.

Så här köper du en parkeringsbiljett »

Nya tapeter och golv

Vid beställning av nya golv och tapeter behöver du kontakta din bovärd.

Vid besök av hantverkare behöver du förbereda ditt hem enligt våra anvisningar.

Läs mer om detta här.

 

Viktigt gällande värmen i din lägenhet

Under hösten och vintern är frågor angående värmen många. De flesta upplever värmen på olika sätt. En del fryser, en del tycker det är för varmt. Ofta är upplevelsen att det känns kallare än vad det i själva verket är.

Läs mer om vad ni kan påverka innan en felanmälan görs»

Trivsel och trygghet i bostadsområdet

Välkommen till din nya bostad, vi hoppas att du kommer att trivas här! Eftersom du har valt att bo i en hyresrätt så har du inte något ansvar för underhåll, men däremot för att väl vårda bostaden och gemensamma utrymmen samt yttre miljö. Personalen på Stiftelsen Karlstadshus tar hand om din felanmälan och åtgärdar den så snart vi kan. Tänk på att alltid felanmäla utan dröjsmål då vissa typer av fel kan orsaka stora skador, förenat med onödigt stora kostnader, t.ex. vattenskador Läs mer»

Grillning och uteaktiviteter

Gällande grillning så vill vi upplysa om att endast grillning utan öppen låga är tillåten, d.v.s. endast elgrill är tillåten
Läs mer viktig information om uteaktiviteter»

Miljö och sophantering

 Stiftelsen Karlstadshus har sopgårdar på samtliga områden. Det är viktigt att samtliga hyresgäster noga sorterar sina sopor och lägger dem i det kärl de hör hemma. Här hittar du enkla tips om hur du kan minska din miljöpåverkan i vardagen. 

Hur betalar jag hyran smidigast

Du känner väl till att du kan betala hyran utan att använda traditionella hyresavier? Dels så kan du anmäla dig för att betala via autogiro. Blankett kan du få om du kontaktar en hyresadministratör. När autogirot har medgivits hos både din bank och Riksbyggen dras hyran automatiskt från ditt bankkonto den första vardagen varje månad.

Läs mer om hur du betalar hyran på ett smidigt sätt »

Andrahandsuthyrning

Det kan vara bra att veta att du som hyresgäst hos Stiftelsen Karlstadshus har rätt att hyra ut din bostad i andra hand under en tidsbegränsad period. Du kontaktar hyresadministratören i god tid (minst en månad före andrahandsuthyrningen skall börja gälla) för att få information samt få andrahandsuthyrningen godkänd.

Kontakt: 0771-860 860,  hyresratter@riksbyggen.se

Läs mer om vad du behöver veta för att hyra ut i andrahand »

Uppsägning av hyresavtal

Uppsägningstiden för bostad, bilplats samt lokal (ickekommersiell) är vanligtvis tre (3) kalendermånader. Uppsägningstiden räknas alltid från den sista i innevarande månad och tre månader framåt.

Läs mer om uppsägning hyresavtal»

Tips för dig som flyttar in hos oss

Här är några tips som kan vara till din hjälp när du ska flytta in i en bostad hos oss. Tänk på att adressändra i god tid.  Nycklarna kan kvitteras i BoButiken den första vardagen i månaden efter klockan 12.00, om inte annat har överenskommits.

Mer tips för dig som flyttar in »

Bra att tänka på när du ska flytta ut

Här är en liten checklista med saker som kan vara bra att tänka på om du ska flytta ur din bostad. Städkontroll måste bli godkänd innan du lämnar in dina nycklar.
Nycklar skall lämnas in till BoButiken senast första vardagen efter uppsägningsdatumet kl. 12.00. Om inte samtliga nycklar finns kommer du att debiteras för låsbyte. Tagg till tvättstugan lämnas till bovärd.

Fler tips som är bra att tänka på när du ska flytta »

Internet Tv Telefoni

TV
I samtliga fastigheter inom Stiftelsen Karlstadshus finns kabeltv. Vår leverantör av kabeltv är Tele2.

Internet
I våra fastigheter finns Tele2 och de erbjuder internet med varierande hastigheter och priser, alla kan hitta ett abonnemang som passar deras behov.

Telefoni
I samtliga bostäder skall det finnas ett telefonjack, det är traditionell telefoni som man kan ha via valfri operatör.

Läs mer om internet, tv och telefoni »

Husdjur

Hos Stiftelsen Karlstadshus är alla välkomna, även husdjur. Det är dock viktigt att… Läs mer»

Stiftelsen Karlstadshus uthyrningspolicy

Styrelsen för Stiftelsen Karlstadshus har tagit fram en uthyrningspolicy som vi följer, alla kunder behandlas lika.
Följande gäller »

Publicerat: april 13, 2014

Sök bostad hos oss
Våra områden
Undrar du över något? Hör av dig
Våra områden
Besök våra områden
Våra områden
Top
Nyhetsbrev